Šta je dodjavola ta veštačka ai?

Admin / November 6, 2023

Blog Image
Veštačka inteligencija (AI) je pojam koji sve više čujemo u današnjem digitalnom dobu. Ali, šta zapravo znači ovaj izraz? Veštačka inteligencija se odnosi na sposobnost računara da obavljaju zadatke koji inače zahtevaju ljudsku inteligenciju. To je kao da imaju um, ali um koji je stvoren od strane ljudi.

Kao primer veštačke inteligencije možemo uzeti robote koji mogu samostalno donositi odluke i obavljati razne zadatke kao što su čišćenje ili kuhanje. Takođe, veštačka inteligencija može biti prisutna u pametnim telefonima, kada prepoznaju lica ili glasove. To su samo neki od načina na koje se veštačka inteligencija može koristiti u našem svakodnevnom životu.

Postoji mnogo različitih vrsta veštačke inteligencije, kao što su mašinsko učenje, duboko učenje ili logička inteligencija. Svi ovi sistemi koriste razne algoritme i tehnike kako bi naučili i doneli odluke na osnovu podataka.

Veštačka inteligencija ima brojne prednosti, ali takođe postavlja i pitanja o etici i privatnosti. Na kraju dana, veštačka inteligencija je alat koji može biti veoma koristan, ali i opasan ako se ne koristi odgovorno. Sve u svemu, veštačka inteligencija je fascinantan koncept i sigurno ćemo još mnogo čuti o njoj u budućnosti.